Tellingskrets: 015 

Bosted by: 0901 Akersgade 40, 42, 44

Person: 010 Theodor Christian Egeberg

Permanent ID: pf01052055026010
Rolle:
-
Husholdningsnr:
02
Personnr:
010
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Reservelæge
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1847
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Temandus Jonas Løberg

H.nr:
01
Alder/født:
1819
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Direktør ved Rigshospitalet

002 Magdalene Margrethe Koren Løberg

H.nr:
01
Alder/født:
1827
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Sigrid Løberg

H.nr:
01
Alder/født:
1855
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørget af forældre

004 Helga Løberg

H.nr:
01
Alder/født:
1857
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørget af forældre

005 Nanna Løberg

H.nr:
01
Alder/født:
1861
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Arent Greve Løberg

H.nr:
01
Alder/født:
1863
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Thor Løberg

H.nr:
01
Alder/født:
1865
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Karen Johanne Lange

H.nr:
01
Alder/født:
1854
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husjomfru

009 Marie Arnesen

H.nr:
01
Alder/født:
1854
Fødested:
Sørøms Sogn og Præstegjeld i S. Odalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

010 Theodor Christian Egeberg

H.nr:
02
Alder/født:
1847
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Reservelæge

011 Anna Karen Louise Egeberg

H.nr:
02
Alder/født:
1852
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Petrine Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
1844
Fødested:
Røken Pg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

013 Cæsar Peter Møller Bøeck

H.nr:
03
Alder/født:
1845
Fødested:
Frogner S. Lier Pg
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Reservelæge

014 Johan Carl Unger Vetlesen

H.nr:
04
Alder/født:
1851
Fødested:
Molde
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. med

015 Carl August Bjørstedt

H.nr:
05
Alder/født:
1849
Fødested:
Moss
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. med

016 Harald Kjelsberg

H.nr:
06
Alder/født:
1852
Fødested:
Lødingen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. med

017 Jacob Adolph L. Orsa

H.nr:
07
Alder/født:
1846
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Cand. med.

018 Nils Olaf Karelius Holstad

H.nr:
08
Alder/født:
1853
Fødested:
Grimstad
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. med.

019 Nikolai Frederik Reichwein Grønvold

H.nr:
09
Alder/født:
1849
Fødested:
Bergen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Cand. med.

020 Peter Glatved

H.nr:
10
Alder/født:
1853
Fødested:
Grimstad
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. med.

021 Andreas Løberg

H.nr:
11
Alder/født:
1849
Fødested:
Bergen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Cand. med.

022 Hannibal Platou

H.nr:
12
Alder/født:
1848
Fødested:
Bergen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Cand. med.

023 Johannes Antonius Holmboe Ruth

H.nr:
13
Alder/født:
1848
Fødested:
Alten
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. med.

024 Fredrik Wilhelm Hiorth

H.nr:
14
Alder/født:
1850
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Cand. med.

025 Hans Gabriel Holst

H.nr:
15
Alder/født:
1847
Fødested:
Brønnø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Cand. med.

026 Otto Kristian Hjort

H.nr:
16
Alder/født:
1850
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Candidat
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. med.

027 Gulbrand Haagensen Melby

H.nr:
17
Alder/født:
1815
Fødested:
Hovind Ullensaker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
e
Yrke:
Vagtmester

028 Karen Halvorsdatter

H.nr:
17
Alder/født:
1855
Fødested:
Bjerke Nannestad
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

029 Lars Christoffersen Lind

H.nr:
18
Alder/født:
1829
Fødested:
Botne Hsp
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Proviantskriver

030 Alette Lind

H.nr:
18
Alder/født:
1841
Fødested:
Hovind Ullensaker
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
Kone

031 Einar Christian Schjold Lind

H.nr:
18
Alder/født:
1863
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

032 Frederikke Severine Lind

H.nr:
18
Alder/født:
1865
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

033 Axel Georg Lind

H.nr:
18
Alder/født:
1873
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

034 Caroline Ihle

H.nr:
18
Alder/født:
1852
Fødested:
Hovin Ullensaker
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tilreisende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Jomfru, indtil hun fik condition

035 Gunhild Marie Vingaard

H.nr:
18
Alder/født:
1838
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

036 Anton Wold

H.nr:
18
Alder/født:
1840
Fødested:
Elverum
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kassererens assistent

037 Carl Andersen

H.nr:
19
Alder/født:
1825
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fyrbøder

038 Karen Andersen

H.nr:
19
Alder/født:
1826
Fødested:
Hakkedalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
Kone

039 Emma Andersen

H.nr:
19
Alder/født:
1854
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

040 Albertine Henriette Andersen

H.nr:
19
Alder/født:
1861
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

041 Andreas Olsen

H.nr:
20
Alder/født:
1832
Fødested:
Lørenskog Skedsmo
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Bademester

042 Birgitte Olsen

H.nr:
20
Alder/født:
1833
Fødested:
Næs Hallgd
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
Kone

043 Camilla Benedikte Olsen

H.nr:
20
Alder/født:
1866
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

044 Ragna Johannessen

H.nr:
20
Alder/født:
1856
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Pleidtr.
Sivilstand:
ug
Yrke:
Pleidtr.

045 Caroline Emilie Olsdatter

H.nr:
20
Alder/født:
1853
Fødested:
Næs Romerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

046 Christian Jacobsen

H.nr:
21
Alder/født:
1829
Fødested:
Enebak H
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Portner

047 Karen Sofie Jacobsen

H.nr:
21
Alder/født:
1839
Fødested:
Farsund
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
Kone

048 Josefine Henriette Jacobsen

H.nr:
21
Alder/født:
1864
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

049 Paludan Jacobsen

H.nr:
21
Alder/født:
1866
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

050 Frithjof Jacobsen

H.nr:
21
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

015

Bosted by:

0901 Akersgade 40, 42, 44

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter