Tellingskrets: 009 

Bosted by: 0512 Storgade 36

Person: 448 Peter Henne Jakobsen

Permanent ID: pf01052055014206
Rolle:
-
Husholdningsnr:
21
Personnr:
448
Familiestilling:
Patient i sindsygeasylet
Sivilstand:
ug
Yrke:
Chra. fattigv., sømand
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1843
Fødested:
Sandefjord
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
s
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Henning Jakob Kjerulf Klouman

H.nr:
01
Alder/født:
1810
Fødested:
Feiring
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Forstander ved arbeidsanstalten, inspektør ved sindsygeasylet

002 Anne Marie Ida Klouman

H.nr:
01
Alder/født:
1822
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hans hustru

003 Fredrik Klouman

H.nr:
01
Alder/født:
1853
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn, mek. arb. forsørges af no 1

004 Henning Marius Klouman

H.nr:
01
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn, skoleelev, forsørges af no 1

005 Hansine Hansdatter

H.nr:
01
Alder/født:
1858
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

006 Wilhelmine Jansen

H.nr:
02
Alder/født:
1824
Fødested:
Røros
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
e
Yrke:
Matrone i sindsygehuset

007 Martin Edvard Thoresen

H.nr:
03
Alder/født:
1830
Fødested:
Haabøl
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Vagtmester og fabrikmester

008 Ellen Marie Thoresen

H.nr:
03
Alder/født:
1828
Fødested:
Norderhov
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hans hustru, forsørges af no 7

009 Jensine Lovise Eugenia Thoresen

H.nr:
03
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter, forsørges af no 7

010 Carl Ludvig Theodor Nilsen

H.nr:
04
Alder/født:
1845
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Butikassistent

011 Johan Fischer

H.nr:
05
Alder/født:
1826
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Kasserer og regnskabsfører ved arbeidsanstalten og sindssygehuset

012 Bertha Fischer

H.nr:
05
Alder/født:
1831
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hans hustru, forsørges af no 11

013 Helga Fischer

H.nr:
05
Alder/født:
1856
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Hans datter, forsørges af no 11

014 Ragna Fischer

H.nr:
05
Alder/født:
1858
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Hans datter, forsørges af no 11

015 Eivind Hjalmar Fischer

H.nr:
05
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Hans søn, skoleelev, forsørges af no 11

016 Carl Fischer

H.nr:
05
Alder/født:
1861
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Hans søn, skoleelev, forsørges af no 11

017 Syverine Annette Olsen

H.nr:
05
Alder/født:
1849
Fødested:
Skibtvet
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

018 Peter Marstrander

H.nr:
06
Alder/født:
1842
Fødested:
Brønnø
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Læge ved sindsygehuset

019 Sofie Marstrander

H.nr:
06
Alder/født:
1850
Fødested:
Elverum
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hans hustru, forsørges af no 18

020 Elisabet Marstrander

H.nr:
06
Alder/født:
1873
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter, forsørges af no 18

021 !! Marstrander*

H.nr:
06
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn, forsørges af no 18

022 Anna Magnussen

H.nr:
06
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

023 Julius Jensen

H.nr:
06
Alder/født:
1859
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestedreng
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

024 Anne Marie Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
1825
Fødested:
Odalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Opsynskone ved arbeidsanstalten

025 Adolf Theodor Oluf Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
1851
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsfuldmæktig

026 Albert Marius Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
1857
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoleelev, forsørges af no 24

027 Hans Christian Holstad

H.nr:
08
Alder/født:
1846
Fødested:
Skibtvet
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Portner ved arbeidsanstalten og sindsygehuset

028 Knud Ruud

H.nr:
09
Alder/født:
1845
Fødested:
Odalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Contorbud ved arbeidsanstalten og sindsygehuset

029 Hans Nordahl

H.nr:
10
Alder/født:
1823
Fødested:
Lier
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Overvogter ved sindsygehuset

030 Eline Nordahl

H.nr:
10
Alder/født:
1833
Fødested:
Stange Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hans hustru

031 Ludvig Nordahl

H.nr:
10
Alder/født:
1859
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetjent

032 Poul Nordahl

H.nr:
10
Alder/født:
1864
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoleelev, forsørges af no 29

033 Otto Nordahl

H.nr:
10
Alder/født:
1865
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoleelev, forsørges af no 29

034 Ovidie Nordahl

H.nr:
10
Alder/født:
1867
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn, forsørges af no 29

035 Ole Alfsen

H.nr:
11
Alder/født:
1834
Fødested:
Ullensaker
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vogter ved sindsygehuset

036 Hans Johan Sundby

H.nr:
12
Alder/født:
1844
Fødested:
Næs
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vogter ved sindsygehuset

037 Anders Andersen

H.nr:
13
Alder/født:
1845
Fødested:
Rødenæs
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vogter ved sindsygehuset

038 Ole Olsen

H.nr:
14
Alder/født:
1847
Fødested:
Lier
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vogter ved sindsygehuset

039 Andreas Hansen Hennum

H.nr:
15
Alder/født:
1849
Fødested:
Lier
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vogter ved sindsygehuset

040 Nicolai Larsen Løvstad

H.nr:
16
Alder/født:
1850
Fødested:
Gjerdrum
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vogter ved sindsygehuset

041 Elen Christoffersen

H.nr:
17
Alder/født:
1836
Fødested:
Stange Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vogterske ved sindsygehuset

042 Hansine Sofie Andersen

H.nr:
18
Alder/født:
1848
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vogterske ved sindsygehuset

043 Hansine Hansen

H.nr:
19
Alder/født:
1854
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vogterske ved sindsygehuset

044 Kristine Kristensen

H.nr:
20
Alder/født:
1842
Fødested:
Asker
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vogterske ved sindsygehuset

045 Nils Hansen Løvstad

H.nr:
21
Alder/født:
1828
Fødested:
Gjerdrum
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Tvangslem i arbeidsanstalten
Sivilstand:
e
Yrke:
Mussikus

046 Hans Peter Nord

H.nr:
21
Alder/født:
1815
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tvangslem i arbeidsanstalten
Sivilstand:
e
Yrke:
Rebslagersvend

047 Andreas Gulbrandsen

H.nr:
21
Alder/født:
1844
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tvangslem i arbeidsanstalten
Sivilstand:
ug
Yrke:
Løsarbeider

048 Theodor Wilhelmsen

H.nr:
21
Alder/født:
1846
Fødested:
Høland
Bostatus:
mt
Familiestilling:
I arbeidsanstalten
Sivilstand:
g
Yrke:
Løsarbeider

049 Johannes Johannesen

H.nr:
21
Alder/født:
1848
Fødested:
Hiterdal
Bostatus:
mt
Familiestilling:
I arbeidsanstalten
Sivilstand:
ug
Yrke:
Løsarbeider

050 Karl Jensen

H.nr:
21
Alder/født:
1850
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
I arbeidsanstalten
Sivilstand:
ug
Yrke:
Løsarbeider

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kilde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

009

Bosted by:

0512 Storgade 36

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter