Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: pf01052055001674
Rolle:
-
Husholdningsnr:
17
Personnr:
041
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1851
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Jens Smith

H.nr:
01
Alder/født:
1810
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Eier og husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Uhrmager

002 Wilhelmine Smith

H.nr:
01
Alder/født:
1825
Fødested:
Kiel
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Victor Smith

H.nr:
01
Alder/født:
1849
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
f
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

004 Waldemar Smith

H.nr:
01
Alder/født:
1855
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetjendt

005 Ellen Kjærnaas

H.nr:
01
Alder/født:
1839
Fødested:
Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

006 Marie Christoffersen

H.nr:
01
Alder/født:
1844
Fødested:
Brummedal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

007 Aamund Boe

H.nr:
02
Alder/født:
1842
Fødested:
Fjære
Bostatus:
b
Familiestilling:
Husfader, leier
Sivilstand:
e
Yrke:
Copist og skibsrehder

008 Louise Boe

H.nr:
02
Alder/født:
1870
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Else Andersen

H.nr:
02
Alder/født:
1844
Fødested:
Furnæs
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenstepige

010 Hansine Meidel

H.nr:
03
Alder/født:
1824
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Haandarbeide

011 Ole Engelstad

H.nr:
04
Alder/født:
1818
Fødested:
Toten
Bostatus:
b
Familiestilling:
Husfader, leier
Sivilstand:
g
Yrke:
Skrædder

012 Marie Engelstad

H.nr:
04
Alder/født:
1822
Fødested:
Toten
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

013 Thea Erichsen

H.nr:
05
Alder/født:
1850
Fødested:
Urskog
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Syjomfru

014 Carsten Landmark

H.nr:
06
Alder/født:
1812
Fødested:
Holsten Neumunster
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Leietoldbetjent

015 Anna Landmark

H.nr:
06
Alder/født:
1812
Fødested:
Holsten Neumunster
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

016 Doris Landmark

H.nr:
06
Alder/født:
1846
Fødested:
Holsten Neumunster
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Anna Landmark

H.nr:
06
Alder/født:
1854
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 Lovise Fleischer

H.nr:
07
Alder/født:
1817
Fødested:
Christiansund
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handlende

019 Martin Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
1852
Fødested:
Skien
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Uhrmagersvend

020 Johanne Hansen

H.nr:
09
Alder/født:
1834
Fødested:
Trygstad
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skræddersøm

021 Martinus Berner

H.nr:
09
Alder/født:
1817
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skibsrehder

022 Paul Ebeltoft

H.nr:
09
Alder/født:
1848
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

023 Lars Larsen

H.nr:
09
Alder/født:
1859
Fødested:
Hamar
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetj.

024 Carl Diesen

H.nr:
09
Alder/født:
1858
Fødested:
Vang
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetj.

025 Ragnvald Kolsad

H.nr:
09
Alder/født:
1854
Fødested:
Lærdal
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetj.

026 Martin Halvorsen

H.nr:
10
Alder/født:
1835
Fødested:
Kongsvinger
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeidsmand

027 Sophie Halvorsen

H.nr:
10
Alder/født:
1821
Fødested:
Kongsvinger
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
Torvekone

028 Emil Halvorsen

H.nr:
10
Alder/født:
1856
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

029 Anette Halvorsen

H.nr:
11
Alder/født:
1844
Fødested:
Faaberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Kokkekone

030 Hans Halvorsen

H.nr:
11
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Karen Amundsen

H.nr:
11
Alder/født:
1848
Fødested:
Faaberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skræddersøm

032 Hans Andersen

H.nr:
12
Alder/født:
1843
Fødested:
Ullensaker
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Smedsvend

033 Ole Olsen

H.nr:
13
Alder/født:
1841
Fødested:
Asker
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Smedsvend

034 Anton Amundsen

H.nr:
14
Alder/født:
1831
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Skomager

035 Ingeborg Amundsen

H.nr:
14
Alder/født:
1828
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Emma Amundsen

H.nr:
14
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Benedickte Amundsen

H.nr:
14
Alder/født:
1863
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Johann Christiansen

H.nr:
14
Alder/født:
1859
Fødested:
Trygstad
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærling

039 Ole Erichsen

H.nr:
15
Alder/født:
1853
Fødested:
Vaage Guldbrdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skomag.svend

040 Ole Andersen

H.nr:
16
Alder/født:
1856
Fødested:
Vaage Guldbrdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skomag.svend

041 Affred Selmer

H.nr:
17
Alder/født:
1851
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

042 Otto Selmer

H.nr:
18
Alder/født:
1852
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

043 Johanne Nielsen

H.nr:
19
Alder/født:
1819
Fødested:
Ringerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
e
Yrke:
Forsørges af sønnen

044 Frithjof Nielsen

H.nr:
19
Alder/født:
1851
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bogtryk. svend

045 Simen Hansen

H.nr:
19
Alder/født:
1853
Fødested:
Fredrikstad
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Uhrmagerlærling

046 Laura Holm

H.nr:
19
Alder/født:
1856
Fødested:
Drøbak
Bostatus:
f
Familiestilling:
Tyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

047 Hanny Halvorsen

H.nr:
19
Alder/født:
1856
Fødested:
Eidsvold
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Posementarbeiderske

048 Enanda Walvig

H.nr:
20
Alder/født:
1812
Fødested:
Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
e
Yrke:
Hos sine børn

049 Halvor Walvig

H.nr:
20
Alder/født:
1854
Fødested:
Horten
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Mekanisk lærling

050 Anna Walvig

H.nr:
20
Alder/født:
1856
Fødested:
Horten
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Boutikjomfru

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

002

Bosted by:

0042 Kirkegade 13

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter