Rolle:
-
Husholdningsnr:
1
Personnr:
021
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
strandsider og fattig
Kjønn:
m
Alder:
68
Fødselsdato:
-
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
skrøbelig

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Johanes Pedersen

H.nr:
1
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
u
Yrke:
Gaardbruger

002 Gulleik Finkels.

H.nr:
1
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

003 Ole Larssen

H.nr:
1
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Dagleyer og fattig

004 Kistie Johansd.

H.nr:
1
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Johana Pedersd.

H.nr:
1
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Johana Johansd.

H.nr:
1
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tiener

007 Karie Nielsd.

H.nr:
1
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tiener

008 Peder Johansen

H.nr:
1
Alder/født:
71
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kaarmand

009 Schach Pedersen

H.nr:
1
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Dagleyer

010 Lars Pedersen

H.nr:
1
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Dagleyer

011 Ole Pedersen

H.nr:
1
Alder/født:
31
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Dagleyer

012 Arne Peders.

H.nr:
1
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Skoleholder

013 Erich Peders.

H.nr:
1
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Dagleyer

014 Thomas Peders.

H.nr:
1
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Dagleyer, Tiener

015 Andfind Jørgens.

H.nr:
1
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Huusmand

016 Anna Nielsd.

H.nr:
1
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

017 Joe Nilesen

H.nr:
1
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Dagleyer

018 Erich Torbiørns.

H.nr:
1
Alder/født:
68
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
stradsider og fattig

019 Ingebor Larsd.

H.nr:
1
Alder/født:
79
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

020 Sirie Hermundsd.

H.nr:
1
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Inderste og fattig

021 Peder Johansen

H.nr:
1
Alder/født:
68
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
strandsider og fattig

022 Giørond Østensd.

H.nr:
1
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

023 Johanes Peders.*

H.nr:
1
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
børn
Sivilstand:
-
Yrke:
Vanfør

024 Christopher Peders.*

H.nr:
1
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
børn
Sivilstand:
-
Yrke:
fattig

025 Peder Peders.*

H.nr:
1
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
børn
Sivilstand:
-
Yrke:
fattig

026 Brithe Pedersd.*

H.nr:
1
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

027 Otthe Arnesen

H.nr:
1
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Gaardbruger

028 Inerie Tomasd.

H.nr:
1
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

029 Sophie Otthesd.*

H.nr:
1
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Døttre
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Maria Otthesd.*

H.nr:
1
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Døttre
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Schach Arnesen

H.nr:
1
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tiener

032 Knudt Knudtsen

H.nr:
1
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tiener

033 Brithe Arned.

H.nr:
1
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tiener

034 Karie Erichsd.

H.nr:
1
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tiener

035 Astrie Larsd.

H.nr:
1
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Ole Olsen

H.nr:
1
Alder/født:
35
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Dagleyer

037 Unni Siursd.

H.nr:
1
Alder/født:
54
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Enke
Sivilstand:
e
Yrke:
Huusmands Enke

038 Siur Ellevsen

H.nr:
1
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Dagleyer og Soldat

039 Elleve Ellevsen

H.nr:
1
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Synneva Elevsd.

H.nr:
1
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Dagleyer

041 Schach Andersen

H.nr:
1
Alder/født:
51
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Huusmand

042 Elisabeth Nielsd.

H.nr:
1
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

043 Niels Scachsen

H.nr:
1
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

044 Anders Schachs.*

H.nr:
1
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

045 Christen Schachs.*

H.nr:
1
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Ølegaard Schachsd.*

H.nr:
1
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

047 Anna Schachsd.*

H.nr:
1
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

048 Anders Narvesen

H.nr:
1
Alder/født:
84
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kaarmand

049 Erich Ellingsen

H.nr:
1
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Huusmand

050 Ingebor Torkelsd.

H.nr:
1
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1815 for 1426P Luster prestegjeld

Gå til kilde

Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune (1947):
Luster
Geografisk område:
Luster prgj.
Fortun sokn
Dale sokn
Gaupne sokn
Nes sokn
Startår:
1815
Sluttår:
1815

Tellingskrets:

002* Dale Sogn paa den sydlige Side af Fiorden og Fortuns Sogn unden

Bosted land:

016* Hauge

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Oppbevaringssted

Rapporter