Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Tellingskrets: 000 

Bosted by: 0775 Kongens Gade Slaveriet

Person: 017 Christoffer Nilsen Grinden

Permanent ID: pf01038310011101
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
017
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange
Kjønn:
m
Alder:
62
Fødselsdato:
1804 (beregnet)
Fødested:
Elverum
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Ole Sørensen Alstad

H.nr:
01
Alder/født:
48
Fødested:
Nedre Størdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Overgevaldiger

002 Ane Martha Alstad

H.nr:
01
Alder/født:
53
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Augustinus Christian Alstad

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Litograf

004 Carl Severin Alstad

H.nr:
01
Alder/født:
14
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Peder Eduard Alstad

H.nr:
01
Alder/født:
10
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Augustinus Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
77
Fødested:
Nedre Størdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Formedelst Alderdomssvaghed uden Beskjæftigelse og Næringsvei

007 Kirstine Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
87
Fødested:
Ørlandet
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Formedelst Alderdomssvaghed uden Beskjæftigelse og Næringsvei

008 Jakob Anderssen Ekle

H.nr:
01
Alder/født:
45
Fødested:
Lomb
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

009 Johan Christian Johnsen Taperskar

H.nr:
01
Alder/født:
42
Fødested:
Moe
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

010 Johan Christian Øien

H.nr:
01
Alder/født:
58
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

011 Karl Oluf Blomqvist

H.nr:
01
Alder/født:
38
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

012 Ole Colbanussen

H.nr:
01
Alder/født:
77
Fødested:
Ørlandet
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

013 Anders Olsen Furrunes

H.nr:
01
Alder/født:
38
Fødested:
Opdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

014 Mathias Eliassen Arrivoru

H.nr:
01
Alder/født:
46
Fødested:
Finland
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

015 Bersvend Pedersen Eidem

H.nr:
01
Alder/født:
46
Fødested:
Sælbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

016 Anders Mathissen Storbugt

H.nr:
01
Alder/født:
44
Fødested:
Balsfjorden
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

017 Christoffer Nilsen Grinden

H.nr:
01
Alder/født:
62
Fødested:
Elverum
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

018 Erik Pedersen Hammerskogen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Bynæsset
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

019 Isak Anderssen

H.nr:
01
Alder/født:
42
Fødested:
Stegen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

020 Iver Dørum

H.nr:
01
Alder/født:
66
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Strafarbeidsfange

021 Johan Petersen

H.nr:
01
Alder/født:
51
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

022 Simen Simen Hafrusten

H.nr:
01
Alder/født:
37
Fødested:
Tønset
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

023 Hans Hansen Dydal

H.nr:
01
Alder/født:
76
Fødested:
Molde
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

024 Jakob Andreas Aagesen Næs

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
Alstadhoug Nordland
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

025 Andreas Tobiassen Usstad

H.nr:
01
Alder/født:
38
Fødested:
Grong
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

026 Andreas Eriksen Frank

H.nr:
01
Alder/født:
53
Fødested:
Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

027 Nils Olaus Fredriksen Berg

H.nr:
01
Alder/født:
57
Fødested:
Ytterøen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

028 Hans Jenssen Engereie

H.nr:
01
Alder/født:
49
Fødested:
Eidsvold
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

029 Ole Knudsen Haugen

H.nr:
01
Alder/født:
49
Fødested:
Røraas
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

030 Jørgen Jenssen Skjølsvik

H.nr:
01
Alder/født:
38
Fødested:
Thingvold
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

031 Svend Hanssen Furstrand

H.nr:
01
Alder/født:
41
Fødested:
Ibestad
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

032 Peter Oluf Eriksen Røstad

H.nr:
01
Alder/født:
35
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

033 Erik Johnsen Felt

H.nr:
01
Alder/født:
42
Fødested:
Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

034 Carl Magnus Hegbom

H.nr:
01
Alder/født:
53
Fødested:
Stod
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

035 Peter Andreas Estensen Næs

H.nr:
01
Alder/født:
44
Fødested:
Baklandet
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

036 Ingebrigt Olaus Olsen Rye

H.nr:
01
Alder/født:
45
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

037 Adolf Pedersen Løkke

H.nr:
01
Alder/født:
50
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

038 Daniel Torkildsen

H.nr:
01
Alder/født:
54
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

039 Jørgen Nilsen

H.nr:
01
Alder/født:
39
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

040 Andreas Olsen Holberg

H.nr:
01
Alder/født:
51
Fødested:
Strinden
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Strafarbeidsfange

041 Aage Johannessen Musum

H.nr:
01
Alder/født:
50
Fødested:
Verdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

042 Andreas Pedersen Øien

H.nr:
01
Alder/født:
43
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

043 Nils Andreas Thommesen

H.nr:
01
Alder/født:
34
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

044 Johannes Abraham Mathissen

H.nr:
01
Alder/født:
49
Fødested:
Finland
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

045 Even Bertilsen Underdal

H.nr:
01
Alder/født:
45
Fødested:
Urland
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

046 Carl Alexander Reis

H.nr:
01
Alder/født:
40
Fødested:
Finland
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Strafarbeidsfange

047 Martin Vilhelmsen

H.nr:
01
Alder/født:
38
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

048 Baard Pedersen

H.nr:
01
Alder/født:
70
Fødested:
Skogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

049 Rasmus Andreas Dahl

H.nr:
01
Alder/født:
47
Fødested:
Førde
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

050 Casper Caspersen Nervig

H.nr:
01
Alder/født:
37
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Strafarbeidsfange

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 1601 Trondheim kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

000

Bosted by:

0775 Kongens Gade Slaveriet

Bydel:
-
Gårdens nr.:
95
Ansvarlig aktør

Rapporter