Tellingskrets: 003a 

Bosted by: 0043 Fæstningen

Leilighet: 01

Person: 021 Gunder Høiby

Permanent ID: pf01036993001914
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
021
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1881
Fødested:
Elverum Hed
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
Extrahusholdning

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
s
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
n
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Alfred Zimmer

H.nr:
01
Alder/født:
1873
Fødested:
Fredrikshald kjøpstad*
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Premierløitnant (stadig tjenestgjørende)

002 Syver Ultvedt

H.nr:
01
Alder/født:
1878
Fødested:
Eidsberg Sml
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Korporal

003 Sigurd Ringen

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Faaberg Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Korporal

004 Kristian Alm

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Stange Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Korporal

005 Ariel Rud

H.nr:
01
Alder/født:
1878
Fødested:
S. Odalen Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Korporal

006 Aksel Opstad

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Tune Sml
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

007 Martin Løken

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Øier Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

008 Kristian Oustad

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
S. Odalen Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

009 Anton Lien

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Ø. Gausdal Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

010 Andreas Roland

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Faaberg Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

011 Adolf Skarderud

H.nr:
01
Alder/født:
1878
Fødested:
Vaaler, Solør Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

012 Hans Lysfjord

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Bindalen Nor
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

013 Olaf Næss

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Brandvold Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

014 Magnus Hoel

H.nr:
01
Alder/født:
1882
Fødested:
Vaaler, Solør Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

015 Ivar Sveen

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Vaage Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

016 Johannes Kraabøl

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Øier Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

017 Kristian Haug

H.nr:
01
Alder/født:
1882
Fødested:
Fredrikshald kjøpstad*
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

018 Bendik Bøe

H.nr:
01
Alder/født:
1882
Fødested:
Førde NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

019 Fredrik Kløvstad

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Birid Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

020 Ole Børli

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Kvikne Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

021 Gunder Høiby

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Elverum Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

022 Ole Hagen

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Elverum Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

023 Olaf Skjenna

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Vaage Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

024 Botolf Smørbøl

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Aasnæs Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

025 Andreas Moen

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Lillehammer Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

026 Ole Talberg

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Borge Sml
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

027 Bernt Svartnæs

H.nr:
01
Alder/født:
1882
Fødested:
Stange Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

028 Ole Ransted

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Ringbu Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

029 Martin Sørsaas

H.nr:
01
Alder/født:
1877
Fødested:
Aasnæs Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

030 Mentz Rustad

H.nr:
01
Alder/født:
1878
Fødested:
Vinger Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

031 Amund Brun

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
V. Gausdal Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

032 Olaf Østby

H.nr:
01
Alder/født:
1877
Fødested:
Trysil Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

033 Peter Lønrusten

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Rendalen Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

034 Knud Røe

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Tolgen Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

035 Josef Fjeld

H.nr:
01
Alder/født:
1876
Fødested:
Grue Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

036 Olav Lintorp

H.nr:
01
Alder/født:
1877
Fødested:
Grue Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

037 Martin Kvernstuen

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Rendalen Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

038 Peder Husum

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Lille-Elvedalen Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

039 Olaf Nyberg

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Øier Krs
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

040 Erik Bjørklund

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
S. Odalen Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

041 Nils Antons.

H.nr:
01
Alder/født:
1876
Fødested:
Borge Sml
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fl s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fastlønnet hornblæser, Gaardsarbeider hos Faderen

042 Peter Grav

H.nr:
01
Alder/født:
1877
Fødested:
Rødnæs Sml
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fl s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fastlønnet hornblæser, Gaardsarbeider hos Faderen

043 Alf Søvig

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
S. Odalen Hed
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fl s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fastlønnet hornblæser, Gaardsarbeider hos Faderen

044 Helmer Venstad

H.nr:
01
Alder/født:
1877
Fødested:
Elverum Hed
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fl s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fastlønnet hornblæser, Gaardsarbeider hos Faderen

045 Magnus Mostu

H.nr:
01
Alder/født:
1883
Fødested:
Elverum Hed
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fl s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fastlønnet hornblæser, Gaardsarbeider hos Faderen

046 Gudbrand Opjordsmoen

H.nr:
01
Alder/født:
1865
Fødested:
Faaberg Krs
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fl hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fastlønnet hornblæserkorporal, Jordbruger

047 Emil Linde

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
N. Fron Krs
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fl s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fastlønnet hornblæser, Gaardsarbeider hos Faderen

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Tellingskrets:

003a


Bosted by:

0043 Fæstningen

Leilighet:

01

Plassering:
Forhus
Etasje:
1ste & 2den
Ansvarlig aktør

Rapporter