Tellingskrets: 046 

Bosted by: 0024 Skovveien 49

Leilighet: 03

Person: 042 Alfred Danielsen

Permanent ID: pf01036392072941
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
042
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Advokatfuldm.
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1885-11-11
Fødested:
Rusland
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
ikke s
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
n
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Johan Amundsen

H.nr:
01
Alder/født:
1878-04-27
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sekretær i Landbruksdepartementet

002 Bertha Irgens f Hall

H.nr:
01
Alder/født:
1833-10-18
Fødested:
Porsgrund
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
e
Yrke:
Pensioneret præsteenke

003 Marie Irgens

H.nr:
01
Alder/født:
1871-11-22
Fødested:
Røldal
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sanglærerinde

004 Henrik Greve Wefring

H.nr:
01
Alder/født:
1878-04-02
Fødested:
Hollen
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Farmaceut

005 Sofie Fredrikke Otto

H.nr:
01
Alder/født:
1846-11-27
Fødested:
Vesteraalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Losjerende
Sivilstand:
e
Yrke:
Fru lidt Formue

006 Dora Holmboe

H.nr:
01
Alder/født:
1840-11-06
Fødested:
Asker
Bostatus:
b
Familiestilling:
Losjerende
Sivilstand:
e
Yrke:
Fru ingen Formue pension af staten

007 Thyra Mercedes Knudsen

H.nr:
01
Alder/født:
1885-07-11
Fødested:
Lillesand
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Losjerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
ansat ved telegrafen

008 Maren Louise Thue

H.nr:
01
Alder/født:
1887-05-09
Fødested:
Drammen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Losjerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontordame

009 Nelly Svanøe

H.nr:
01
Alder/født:
1873-04-18
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Losjerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Korrespondent

010 Barbra Halvorsen

H.nr:
01
Alder/født:
1848-01-11
Fødested:
Valdres
Bostatus:
b
Familiestilling:
bestyrerinde
Sivilstand:
ug
Yrke:
Frk pensionat

011 Mathilde Elisabeth Listau

H.nr:
01
Alder/født:
1885-09-18
Fødested:
Selje
Bostatus:
mt
Familiestilling:
medhjelp
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

012 Martha Halvorsen

H.nr:
01
Alder/født:
1883-11-02
Fødested:
Selje
Bostatus:
b
Familiestilling:
husjomfru
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Hildur Olava Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
1892
Fødested:
Hønefos
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepike
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Kristine Amundsen

H.nr:
01
Alder/født:
1887
Fødested:
Søndre Fron
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepike
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

015 Inga Johnsen

H.nr:
01
Alder/født:
1890
Fødested:
Kristiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepike
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

016 Anna Johannesen

H.nr:
01
Alder/født:
1883
Fødested:
indre Holmedal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepike
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Gyda Eline Martine Drage

H.nr:
01
Alder/født:
1890
Fødested:
Selje Nordfjord
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepike
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 Waldemar Knudsen

H.nr:
01
Alder/født:
1891-08-16
Fødested:
Lillesand
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. art.

019 Johan Fr. Harboe

H.nr:
01
Alder/født:
1886-12-22
Fødested:
Aamot Østerdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. art.

020 Julie Sømme

H.nr:
01
Alder/født:
1835-02-21
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
e
Yrke:
pension

021 Anna Caspari

H.nr:
01
Alder/født:
1892-07-25
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
el b
Sivilstand:
ug
Yrke:
student stud. philos.

022 Fanny Eveline Riis

H.nr:
01
Alder/født:
1835-08-26
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
fv. bibliothekar og lærerinde

023 Thomas Alexander Lange Schiøtz

H.nr:
01
Alder/født:
1889-01-11
Fødested:
Hamar
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bankassistent

024 Danckert Krohn Holm

H.nr:
01
Alder/født:
1886-07-20@10
Fødested:
Haa, Jæderen
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Maskin Ingeniør ansat ved Statsbanernes maskinavdeling Bispegaten 12

025 Laura Marie Farup

H.nr:
01
Alder/født:
1845-10-23
Fødested:
Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
e
Yrke:
-

026 Martha Farup

H.nr:
01
Alder/født:
1878-07-21
Fødested:
Hurum
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde ved St. Hanshaugens høiereskole

027 Marie Josefa Grimelund

H.nr:
01
Alder/født:
1856-06-30
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

028 Hilda Caroline Theodora Wefring

H.nr:
01
Alder/født:
1839-09-03
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
e
Yrke:
Har Pension

029 Olaf Chr. Listou

H.nr:
01
Alder/født:
1886-12-30
Fødested:
Selje
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
cand. jur.

030 Wilhelmine Voss

H.nr:
01
Alder/født:
1869-06-20
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
kontorist stadsarkitektens kontor

031 Halldis Johnsen

H.nr:
01
Alder/født:
1889-11-20
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vikar ved telegrafvæsenet

032 Laura Broch Ellmar

H.nr:
01
Alder/født:
1889-06-19
Fødested:
Fredriksstad
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Casserer hos A. Jacobsen & Co

033 Christine Paulsen

H.nr:
01
Alder/født:
1860-07-26
Fødested:
Dverberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Telegrafistinde

034 Marie Tannæs

H.nr:
01
Alder/født:
1854-03-19
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Malerinde

035 Anna Tannæs

H.nr:
01
Alder/født:
1862-07-18
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde ved Thorshaug Andssvakeskole

036 Benedicte Gogstad

H.nr:
01
Alder/født:
1838-10-24
Fødested:
Skien (Jemsø Kloster)
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
e
Yrke:
ænke ophold af min Datter

037 Waldemar Holm

H.nr:
01
Alder/født:
1882-09-05
Fødested:
Askevold i Søndfjord
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bygn. Ingeniør f.t. ansat ved Norsk Vand bygn. kontor

038 Iva Daae

H.nr:
01
Alder/født:
1855-10-24
Fødested:
Lyngdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Rentepenge

039 Jenny Boye

H.nr:
01
Alder/født:
1876-10-01
Fødested:
Arendal
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
kontorist v/ Gasverket

040 Waldemar Harboe

H.nr:
01
Alder/født:
1886-12-22
Fødested:
Rena
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. med.= Studiosus medicinae

041 Johannes Schiøtz

H.nr:
01
Alder/født:
1884-11-27
Fødested:
Hamar
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Premierløitnant

042 Alfred Danielsen

H.nr:
01
Alder/født:
1885-11-11
Fødested:
Rusland
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Advokatfuldm.

043 Ida Sandberg

H.nr:
01
Alder/født:
1887-06-02
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontorist hos ing. Eide

044 Eskild Jenssen

H.nr:
01
Alder/født:
1876-08-05
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
e
Yrke:
handelsreisende

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Tellingskrets:

046


Bosted by:

0024 Skovveien 49

Leilighet:

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1, 2, 3
Ansvarlig aktør

Rapporter