Permanent ID: pf01036374000661
Rolle:
-
Husholdningsnr:
02
Personnr:
101
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Landbrukslærer
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1883-06-05
Fødested:
Vikedal Stav.
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
Ekstra husholdning

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
s
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
n
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Sofie Simens

H.nr:
01
Alder/født:
1875-11-12
Fødested:
Vang Hedem.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husbestyrerinde

002 Anne Kroken

H.nr:
01
Alder/født:
1883-06-11
Fødested:
Vang Hedem.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepike (husstel)

003 Inga Ryen

H.nr:
01
Alder/født:
1890-03-10
Fødested:
Tolgen Hedem.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepike (husstel)

004 Marie Slettan

H.nr:
01
Alder/født:
1889-01-08
Fødested:
Tolgen Hedem.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepike (husstel)

005 Lina Tomter

H.nr:
01
Alder/født:
1885-05-26
Fødested:
Nes Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepike (husstel)

006 Minda Holter

H.nr:
01
Alder/født:
1889-07-29
Fødested:
Nannestad Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepike (husstel)

007 Andreas Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
1890-10-11
Fødested:
Ø. Aker Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen

008 Hans Klodtbodding??

H.nr:
01
Alder/født:
1890-06-23
Fødested:
Nes Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen Gårdbr. Albert Hansen

009 Sigurd Ramstad

H.nr:
01
Alder/født:
1891-03-23
Fødested:
Fet Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen Gårdbr. O. Ramstad Fet

010 Arnt Dreierstad

H.nr:
01
Alder/født:
1891-03-29
Fødested:
Fet Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen Forpagter Johan Dreierstad Fet

011 Olaf Brubæk

H.nr:
01
Alder/født:
1888-11-08
Fødested:
Urskog Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen Gårdbr. P. Brubæk Urskog

012 Guttorm Egge

H.nr:
01
Alder/født:
1890-01-17
Fødested:
Lier Busk.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole

013 Marinius Egge

H.nr:
01
Alder/født:
1891-05-28
Fødested:
Lier Busk.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen

014 John Dehli

H.nr:
01
Alder/født:
1891-09-20
Fødested:
Lardal J & L.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen Lærer, kirkesanger i Lier

015 Olaf Christophersen

H.nr:
01
Alder/født:
1891-06-05
Fødested:
Nittedal Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen Gårdeier Thea Christoffersen

016 Ivar Brodin

H.nr:
01
Alder/født:
1890-11-07
Fødested:
Aker Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen Gårdbr. Nils Brodin Maridalen

017 Kristian Opsahl

H.nr:
01
Alder/født:
1890-05-22
Fødested:
Røken Busk
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen

018 Erik Husebø

H.nr:
01
Alder/født:
1889-06-26
Fødested:
Leikanger N. B.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen

019 Jon Røvang

H.nr:
01
Alder/født:
1883-09-21
Fødested:
V. Slidre Kristians.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen Gårdbr. P. Røvang Ullensaker

020 Christoffer Busland

H.nr:
01
Alder/født:
1891-11-20
Fødested:
Hurum Busk
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skolen Lærer

021 Arnbjørg Torp

H.nr:
01
Alder/født:
1890-07-18
Fødested:
Elverum Hed.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole Selv. - havearbeider

022 Gyda Hval

H.nr:
01
Alder/født:
1891-12-13
Fødested:
Gran Kristians.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev evd landbr.skole Gårdbr. Ole H. Hval

023 Kari Flatla

H.nr:
01
Alder/født:
1890-07-02
Fødested:
Lunner Kristians.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole Gårdbr. Lars Flatla Lunner

024 Fridtjof Moe

H.nr:
01
Alder/født:
1891-11-10
Fødested:
Drøbak
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole

025 Peder Aalset

H.nr:
01
Alder/født:
1890-10-08
Fødested:
Snertingdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole

026 Haakon Fuel

H.nr:
01
Alder/født:
1880-09-27
Fødested:
Kvam N. Thj.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærer ved Sem landbr.skole

027 Ole Omre

H.nr:
02
Alder/født:
1871-09-25
Fødested:
Eide Nedenes
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Lærer og konst. bestyrer ved Sem landbr.skole, gaardbruker

028 Elise Omre

H.nr:
02
Alder/født:
1873-09-21
Fødested:
Asker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
hustru

029 Elsa Omre

H.nr:
02
Alder/født:
1905-02-08
Fødested:
Asker
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
d

030 Haakon Omre

H.nr:
02
Alder/født:
1906-09-23
Fødested:
Asker
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
s

031 Olav Omre

H.nr:
02
Alder/født:
1906-09-23
Fødested:
Asker
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
s

032 Knut Omre

H.nr:
02
Alder/født:
1908-08-26
Fødested:
Asker
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
s

033 Astri Omre

H.nr:
02
Alder/født:
1910-07-30
Fødested:
Asker
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
d

034 Olga Johansen

H.nr:
02
Alder/født:
1893-06-12
Fødested:
Norderhov
Bostatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
tjenestepike (budeie)

035 Hartvig Johansen

H.nr:
02
Alder/født:
1891-11-17
Fødested:
Asker
Bostatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
tjenestegut (gaardsgut)

036 Johan Sundby

H.nr:
02
Alder/født:
1883-06-08
Fødested:
Vestby
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Landbrukslærer

037 Asbjørn Haugerud

H.nr:
02
Alder/født:
1890-01-11
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole Gårdbr. Haugerud Aas

038 Bjarne Grøndahl

H.nr:
02
Alder/født:
1891-10-24
Fødested:
Nes Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole

039 Odd Husebye

H.nr:
02
Alder/født:
1891-11-27
Fødested:
V. Aker Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole Selv

040 Oskar Torp

H.nr:
02
Alder/født:
1891-02-02
Fødested:
Høland Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole Gårdbr. Kristian Torp

041 Paul Barca

H.nr:
02
Alder/født:
1893-03-26
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole Grosserer Barca Bergen

042 Egil Aashamar

H.nr:
02
Alder/født:
1891-01-08
Fødested:
Horningdal N.B.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole Gårdbr. Aashamar Sande

043 Anton Mohr

H.nr:
02
Alder/født:
1892-06-26
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole Dr. E. Mohr Bergen

044 Magne Gran

H.nr:
02
Alder/født:
1891-10-08
Fødested:
Røken
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole

045 Einar Alfheim

H.nr:
02
Alder/født:
1892-05-31
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole Høvleriarb. Edv. Larsen

046 Petter Pettersen

H.nr:
02
Alder/født:
1894-10-15
Fødested:
Skjeberg Smaal.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole gårdbr.søn

047 Olav Hauglid

H.nr:
02
Alder/født:
1891-08-07
Fødested:
Fet Akershus
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole Gårdbr. J. Hauglid Fet

048 Einar Sem

H.nr:
02
Alder/født:
1892-12-24
Fødested:
Gjerpen Br.berg
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole Selv.

049 Jørgen Benterud

H.nr:
02
Alder/født:
1891-12-17
Fødested:
Flaa Buskerud
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole

050 Otar Westbye

H.nr:
02
Alder/født:
1890-01-30
Fødested:
Askim Smaal.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved landbr.skole Gårdbruker

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0220 Asker herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Asker
Geografisk område:
Asker komm.
Aker og Follo fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Tellingskrets:

001 Jansløkken

Bosted land:

0061 Øvre og Nedre Sem Sem landbruksskole

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
2
Ansvarlig aktør

Rapporter