Rolle:
-
Husholdningsnr:
06
Personnr:
033
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
glasetser mester
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1876-03-29
Fødested:
Tyskland
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
s
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
Tyskland
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Villiam Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1884-11-04
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
glaspuster mester

002 Olivia Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1886-01-24
Fødested:
Næs Romerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
hustru

003 Arthur Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1909-08-20
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
søn

004 Rolf Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1910-10-04
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
søn

005 Birger Gulbrandsen

H.nr:
01
Alder/født:
1894-10-22
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
mekaniker

006 Bastian Theigler

H.nr:
02
Alder/født:
1861-08-21
Fødested:
Biri
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
lampearbeider

007 Helene Theigler

H.nr:
02
Alder/født:
1862-11-28
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
hustru

008 Polly Theigler

H.nr:
02
Alder/født:
1885-11-11
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
tjenestgjør hjemme

009 Brynhild Theigler

H.nr:
02
Alder/født:
1889-04-30
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
glaspakkerske

010 Erling Theigler

H.nr:
02
Alder/født:
1897-11-11
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
lampearbeider

011 Lilli Theigler

H.nr:
02
Alder/født:
1895-04-27
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
etserske

012 Rakel Theigler

H.nr:
02
Alder/født:
1898-08-15
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
datter

013 Arnulf Theigler

H.nr:
02
Alder/født:
1901-02-17
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
søn

014 Frans Person

H.nr:
03
Alder/født:
1869-05-11
Fødested:
Eda Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
glaspuster mester

015 Hulda Person

H.nr:
03
Alder/født:
1871-06-09
Fødested:
Eda Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
hustru

016 Aldor Person

H.nr:
03
Alder/født:
1892-08-08
Fødested:
Eda Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
glasanfanger

017 Harald Person

H.nr:
03
Alder/født:
1893-12-30
Fødested:
Eda Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
glasanfanger

018 Uno Person

H.nr:
03
Alder/født:
1895-02-25
Fødested:
Eda Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
glasanfanger

019 Holger Person

H.nr:
03
Alder/født:
1897-02-27
Fødested:
Eda Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
søn haandtlanger i glashytten

020 Ammy Person

H.nr:
03
Alder/født:
1900-11-15
Fødested:
Magnor
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
datter

021 Eva Person

H.nr:
03
Alder/født:
1903-07-11
Fødested:
Magnor
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
datter

022 Henrik Person

H.nr:
03
Alder/født:
1905-04-28
Fødested:
Magnor
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
søn

023 Maria Hansen

H.nr:
03
Alder/født:
1833-10-11
Fødested:
Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
e
Yrke:
bor hos sin datter nr.15

024 Thorleif Johansen

H.nr:
04
Alder/født:
1882-11-03
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
glaspuster mester

025 Alma Johansen

H.nr:
04
Alder/født:
1881-12-29
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
hustru

026 Johan Johansen

H.nr:
05
Alder/født:
1862-06-24
Fødested:
Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
schärer ved glashytten

027 Mathilde Johansen

H.nr:
05
Alder/født:
1873-10-16
Fødested:
Vestby
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
hustru

028 Martha Johansen

H.nr:
05
Alder/født:
1896-01-12
Fødested:
Vestby
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
glasmaler

029 Karl Johansen

H.nr:
05
Alder/født:
1898-06-14
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
søn

030 Lous Johansen

H.nr:
05
Alder/født:
1901-01-17
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
søn

031 Erling Johansen

H.nr:
05
Alder/født:
1904-07-02
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
søn

032 Sigrid Johansen

H.nr:
05
Alder/født:
1906-12-07
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
datter

033 Otto Jenak

H.nr:
06
Alder/født:
1876-03-29
Fødested:
Tyskland
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
glasetser mester

034 Emli Jenak

H.nr:
06
Alder/født:
1874-10-10
Fødested:
Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
hustru

035 Mary Jenak

H.nr:
06
Alder/født:
1902-02-07
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
datter

036 Elisabeth Jenak

H.nr:
06
Alder/født:
1903-03-26
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
datter

037 Harry Jenak

H.nr:
06
Alder/født:
1905-11-20
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
søn

038 Sverre Jenak

H.nr:
06
Alder/født:
1908-11-03
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
søn

039 Andreas Pedersen

H.nr:
07
Alder/født:
1853-03-18
Fødested:
Ringerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
schörer i glashytten

040 Agnethe Pedersen

H.nr:
07
Alder/født:
1852-05-14
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
hustru

041 Erik Pedersen

H.nr:
07
Alder/født:
1886-04-04
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
glaspakker

042 Eugen Pedersen

H.nr:
07
Alder/født:
1891-12-06
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
glasopblaaser

043 Elise Pedersen

H.nr:
07
Alder/født:
1894-12-23
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
glasbrænder

044 Alberth Mathern

H.nr:
08
Alder/født:
1871-09-18
Fødested:
Hadeland
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
glaspuster mester

045 Hulda Mathern

H.nr:
08
Alder/født:
1877-01-13
Fødested:
Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
hustru

046 Astrid Mathern

H.nr:
08
Alder/født:
1902-04-30
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
datter

047 Arthur Mathern

H.nr:
08
Alder/født:
1906-09-30
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
søn

048 Solveig Mathern

H.nr:
08
Alder/født:
1906-09-30
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
datter

049 Berglioth Mathern

H.nr:
08
Alder/født:
1909-11-07
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
datter

050 Johan Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
1867-07-21
Fødested:
Enebak
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
schärer ved glashytten

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0219 Bærum herred

Gå til kilde

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Bærum
Geografisk område:
Bærum komm.
Aker og Follo fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Tellingskrets:

010 Høvik glasværk

Bosted land:

0009 Høvik glasverk og lampefabrik "Sverige"

Matr.nr/Gnr:
11
Løpenr/Bnr:
3
Oppbevaringssted

Rapporter