Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer
Permanent ID: tf01036971000990
Sogn:
-
Prestegjeld:
-
Herred / By:
Hammerfest
Tellingkretsnr:
002
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001 Nedre Grønnevoldsgate 140b

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0002 Storgate 132

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Almindelig vaaningshus, indkjøpt til telegrafstation og kontor for telegrafinspektøren

0003 Storgate 86

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0004 Storgate 70b

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15
Hustype:
Vaaningshus

0005 Raadhusgaate 130

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Vaaningshus

0006 Raadhusgate 352

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
Vaaningshus

0007 Raadhusgate 77

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
12
Hustype:
Vaaningshus

0008 Raadhusgate 198

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Vaaningshus

0009 Raadhusgate 38

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Raadhus og fængselbygning

0010 Storgate 7a

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0011 Storgate 129a

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
Skole (middelskole)

0012 Batterigate 350

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
Forretningslokale

0013 Batterigate 73

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
Vaaningshus

0014 Batterigate 57a

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Vaaningshus

0015 Strandgate 57b

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
Forretningslokale

0016 Strandgate 351

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Vaaningshus og forretningslokale

0017 Strandgate 153

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Vaningshus forretningslokale

0018 Storgate 335

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype:
Vaaningshus Prestegård

0019 Storgate 179

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Våningshus

0020 Strandgate 100, 127

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Vaaningshus og forretningslokale

0021 Storgate 5a

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Vaaningshus og forretningslokale

0022 Storgate 344

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
Sparebank

0023 Nedre Grønnevoldsgate 80

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0024 Nedre Grønnevoldsgate 84

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Almindelig Vaaningshus med butik

0025 Strandgate 60

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
-

0026 Strandgate 7a

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Vaaningshus, forretningslokale

0027 Strandgate 94

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
-

0028 Nedre Grønnevoldsgate 51

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Almindelig vaaningshus, 1 kjælderbutik

0029 Nedre Grønnevoldsgate 32

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
2/3 Forretningshus, 1/3 Vaaningshus

0030 Nedre Grønnevoldsgate 4a2

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0031 Nedre Grønnevoldsgate 52b

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
13
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0032 Nedre Grønnevoldsgate 79

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
Forretnings & beboelses

0033 Mellemgate 355

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
Almindlelig vaaningshus

0034 Mellemgate 49a

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
Vaaningshus

0035 Mellemgate 49b

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
Vaaningshus

0036 Mellemgate 10

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0037 Mellemgate 31b

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
13
Hustype:
Vaaningshus

0038 Mellemgate 124

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Vaaningshus

0039 Øvre Grønnevoldsgate 337

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
-

0040 Øvre Grønnevoldsgate 225b

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0041 Øvre Grønnevoldsgate 133

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
Vaaningshus

0042 Øvre Grønnevoldsgate 357

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Vaaningshus

0043 Øvre Grønnevoldsgate 353

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
Vaaningshus

0044 Øvre Grønnevoldgate 400

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
19
Hustype:
Vaaningshus

0045 Fæveien 297

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
13
Hustype:
Vaaningshus

0046 Fæveien 28bII

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
18
Hustype:
Vaaningshus

0047 Fæveien 28bIII

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Vaaningshus, Beboelseshus

0048 Nedre Grønnevoldsgate 103

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Vaaningshus, væsentlig et forretningslokale, Grand cafe

0049 Nedre Grønnevoldsgate 28b

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Forretningslokale med Bekvæmmelighed

0050 Nedre Grønnevoldsgate 43

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
Almindelig vaningshus

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 2001 Hammerfest kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Finnmark
Kommune (1947):
Hammerfest
Geografisk område:
Hammerfest komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter