Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: tf01036800002169
Sogn:
-
Prestegjeld:
Rindalen
Herred / By:
Rindalen
Tellingkretsnr:
008
Tellingkretsnavn:
Grytbak
Merknader:
-

0001 Bjørnaas, Østigård (gaard)

Matr.nr/Gnr:
63
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0002 Jøsaaholte eg. Jøsaabakken (plads)

Matr.nr/Gnr:
63
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0003 Bjørnaas, Utigård (gaard)

Matr.nr/Gnr:
63
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14-7-7
Hjemmehørende personer:
13-7-6

0004 Sandbrauten eg. Bakliholtet (plads)

Matr.nr/Gnr:
63
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
4

0005 Bjørnaasøien (plads)

Matr.nr/Gnr:
63
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0006 Skjølsvold "Østigaard" (gaard)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-5-6
Hjemmehørende personer:
11-5-6

0007 Skjølsvoldbakken (plads)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0008 Sunna meieri (plads)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0009 Skjølsvoldøien østre (plads)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0010 Skjølsvoldøien vestre (plads)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0011 Lunden (plads)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0012 Skjølsvold Østistuen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0013 Skjølsvold Opistuen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0014 Skjølset (gaard)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0015 Peilen (plads)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
4, 6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0016 Øren (plads)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-2-6
Hjemmehørende personer:
8-2-6

0017 Skjølsvold "Utigaar" (gaard)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
5, 8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0018 Skjølsvold "Nygaarden" (gaard)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0019 Nygaarden nedre (plads)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0020 Slette (gaard)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0021 Smedvold (gaard)

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0022 Rindøien (gaard)

Matr.nr/Gnr:
18
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0023 Rindøistuen (plads)

Matr.nr/Gnr:
18
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0024 Bjørnstad, Nestuen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
65
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0025 Bjørnstadøien, nedre (plads)

Matr.nr/Gnr:
65
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0026 Bjørnstadøien, østre (plads)

Matr.nr/Gnr:
65
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0027 Bjørnstad Opistuen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
65
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-4-8
Hjemmehørende personer:
12-4-8

0028 Bjørnstadøien øvre (plads)

Matr.nr/Gnr:
65
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0029 Nysæter (gaard)

Matr.nr/Gnr:
65
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0030 Sørflaten (gaard)

Matr.nr/Gnr:
65
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0031 Grytbak, Østigård (gaard)

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-5-7
Hjemmehørende personer:
12-5-7

0032 Grytbak, Utigård (gaard)

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0033 Stenraaen (plads)

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0034 Rindvolden (plads)

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0035 Grytbakøian, østre (gaard)

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0036 Hansstuen (plads)

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0037 Grytbakøian, vestre (gaard)

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0038 Tørset, Østistu (gaard)

Matr.nr/Gnr:
68
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
10-6-4

0039 Brosæt (plads)

Matr.nr/Gnr:
68
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-0-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0040 Tørset Utistuen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
68
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0041 Tørsetlien ytre (plads)

Matr.nr/Gnr:
68
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0042 Tørset, Huset (plads)

Matr.nr/Gnr:
68
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0043 Tørset "Øver" (gaard)

Matr.nr/Gnr:
68
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14-5-9
Hjemmehørende personer:
14-5-9

0044 Tørset Opistua (gaard)

Matr.nr/Gnr:
68
Løpenr/Bnr:
4, 6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0045 Tørsetlien østre (plads)

Matr.nr/Gnr:
68
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0046 Tørsetholte (plads)

Matr.nr/Gnr:
68
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0047 Tørset, Gjerdet (gaard)

Matr.nr/Gnr:
68
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0048 Tørsetøien (gaard) (eg. Grytøien i dagl. tale)

Matr.nr/Gnr:
68
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0049 Tørset, Slagevold (gaard)

Matr.nr/Gnr:
68
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0050 Almberg, Oppigård (gaard)

Matr.nr/Gnr:
69
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 1567 Rindal herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Møre og Romsdal
Kommune (1947):
Rindal
Geografisk område:
Rindal komm.
Nordmøre fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter