Permanent ID: tf01036456000407
Herred / By:
Vang
Prestegjeld:
Vang
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
003
Tellingkretsnavn:
Klokkerhaugen
Merknader:
-

0001 Turtnes

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0002 Kvam nordre

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0003 Kvam nordre

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0004 Kvam søndre

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-3-8
Hjemmehørende personer:
11-3-8

0005 Steile

Matr.nr/Gnr:
21
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0006 Steilepladsen

Matr.nr/Gnr:
under 21
Løpenr/Bnr:
under 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0007 Kjelvene (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 21
Løpenr/Bnr:
under 1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0008 Steile

Matr.nr/Gnr:
21
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0009 Leite

Matr.nr/Gnr:
under 22
Løpenr/Bnr:
under 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0010 Berge

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0011 Berge

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
10-7-3

0012 Berge

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0013 Berge

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0014 Bergeeiet

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0015 Bøflaten

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0016 Bøflaten

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0017 Bøeiet

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0018 Bø øvre

Matr.nr/Gnr:
24
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
10-6-4

0019 Bø nordre

Matr.nr/Gnr:
23
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0020 Bø nordre

Matr.nr/Gnr:
23
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0021 Bø nordre

Matr.nr/Gnr:
23
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0022 Rosvold

Matr.nr/Gnr:
23
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0023 Rydningen

Matr.nr/Gnr:
under 23
Løpenr/Bnr:
under 3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0024 Himme

Matr.nr/Gnr:
under 25
Løpenr/Bnr:
under 1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0025 Bø nedre

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-1-7
Hjemmehørende personer:
9-2-7

0026 Flaten

Matr.nr/Gnr:
26
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0027 Ødegaarden

Matr.nr/Gnr:
27
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-2-6
Hjemmehørende personer:
8-2-6

0028 Gaasedelen

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
10-7-3

0029 Haugen

Matr.nr/Gnr:
30
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0030 Haugen

Matr.nr/Gnr:
30
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0031 Aastad

Matr.nr/Gnr:
28
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0032 Lund

Matr.nr/Gnr:
under 32
Løpenr/Bnr:
under 1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0033 Lund

Matr.nr/Gnr:
under 32
Løpenr/Bnr:
under 1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0034 Lunde

Matr.nr/Gnr:
under 32
Løpenr/Bnr:
under 1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0035 Haugene

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0036 Grindaheim

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-5-5
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0037 Nordby

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0038 Fagerlid

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0039 Klokkerhaugen

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0040 Ellingbø

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0041 Prestegaarden

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

0042 Prestegaarden

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0043 Ellingbø nordre

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0044 Bakkene

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0045 Ellingbø

Matr.nr/Gnr:
under 33
Løpenr/Bnr:
under 1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0046 Ellingbøhaugen

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0047 Ellingbø nordre

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0048 Ellingbø søndre

Matr.nr/Gnr:
34
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0049 Baggethun nordre

Matr.nr/Gnr:
35
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0050 Baggetun søndre

Matr.nr/Gnr:
35
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0545 Vang herred

Gå til kilde

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Vang
Geografisk område:
Vang komm.
Valdres fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter