Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: tf01036411007402
Sogn:
-
Prestegjeld:
Elverum
Herred / By:
Elverum
Tellingkretsnr:
011
Tellingkretsnavn:
Hernes
Merknader:
-

0001 Østbakken

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
49
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0002 Ødegaarden

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0003 Norr

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
41
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0004 Pladsbakken

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
46
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0005 Løvstad

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
57
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0006 Mellum

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
23
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0007 Grinden

Matr.nr/Gnr:
90
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

0008 Grindaker

Matr.nr/Gnr:
90
Løpenr/Bnr:
18
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0009 Grylling

Matr.nr/Gnr:
91
Løpenr/Bnr:
15
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0010 Berg

Matr.nr/Gnr:
89
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0011 Enkebakløkken

Matr.nr/Gnr:
89
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0012 Stensby

Matr.nr/Gnr:
89
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0013 Norby

Matr.nr/Gnr:
104
Løpenr/Bnr:
16
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
11-7-4

0014 Granli

Matr.nr/Gnr:
104
Løpenr/Bnr:
40
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0015 Nyborg

Matr.nr/Gnr:
104
Løpenr/Bnr:
14
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0016 Myrhe

Matr.nr/Gnr:
112
Løpenr/Bnr:
33
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0017 Stenberg

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0018 Løvberget

Matr.nr/Gnr:
88
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0019 Løvbæk

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0020 Østad

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
22
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0021 Løbæk Østre

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
43
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-5-5
Hjemmehørende personer:
10-5-5

0022 Østberg

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
34
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0023 Nerby

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
38
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0024 Knippa

Matr.nr/Gnr:
88
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
10-6-4

0025 Østre Knippen

Matr.nr/Gnr:
88
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0026 Stenset

Matr.nr/Gnr:
89
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0027 Lille-Stenset

Matr.nr/Gnr:
89
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0028 Enkebakken

Matr.nr/Gnr:
90
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
11-6-5

0029 Brovold

Matr.nr/Gnr:
90
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0030 Gruset

Matr.nr/Gnr:
89
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0031 Paalshaugen

Matr.nr/Gnr:
95
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0032 Kulsveen

Matr.nr/Gnr:
94
Løpenr/Bnr:
21
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0033 Solberg

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
48
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0034 Nyberg

Matr.nr/Gnr:
97
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0035 Meljordet

Matr.nr/Gnr:
105
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
28-1-27
Hjemmehørende personer:
28-1-27

0036 Vesthus

Matr.nr/Gnr:
93
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0037 Haugen

Matr.nr/Gnr:
96
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0038 Nordby

Matr.nr/Gnr:
97
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0039 Graffsrydningen

Matr.nr/Gnr:
23
Løpenr/Bnr:
35
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0040 Nordal

Matr.nr/Gnr:
97
Løpenr/Bnr:
18
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0041 Negaard

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
17
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0042 Hernes meieri

Matr.nr/Gnr:
91
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0043 Grindeie (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 90
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0044 Broberg

Matr.nr/Gnr:
90
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0045 Kalbak (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 111
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0046 Berg

Matr.nr/Gnr:
112
Løpenr/Bnr:
27
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0047 Østby

Matr.nr/Gnr:
104
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0048 Norbæk

Matr.nr/Gnr:
104
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0049 Stenseteie (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 89
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0050 Øverby

Matr.nr/Gnr:
93
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0427 Elverum herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Elverum
Geografisk område:
Elverum komm.
Sør-Østerdal fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter