Permanent ID: tf01036387008825
Sogn:
-
Prestegjeld:
Nes
Herred / By:
Nes
Tellingkretsnr:
019
Tellingkretsnavn:
Auli
Merknader:
-

0001 Fallet Løkka

Matr.nr/Gnr:
203
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0002 Fallet, stua

Matr.nr/Gnr:
203
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0003 Fallet

Matr.nr/Gnr:
200
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0004 Fallet

Matr.nr/Gnr:
202
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0005 Fallet

Matr.nr/Gnr:
200
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0006 Fallet

Matr.nr/Gnr:
185
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0007 Sør-Fallet

Matr.nr/Gnr:
203
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-8-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0008 Kjernsmo

Matr.nr/Gnr:
203
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0009 Stubberud

Matr.nr/Gnr:
203
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0010 Rønningen

Matr.nr/Gnr:
203
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0011 Nord - Kjærna

Matr.nr/Gnr:
203
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0012 Mellem

Matr.nr/Gnr:
203
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0013 Kjærna

Matr.nr/Gnr:
203
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0014 Foss

Matr.nr/Gnr:
204
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0015 Foss

Matr.nr/Gnr:
204
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0016 Ilhaug

Matr.nr/Gnr:
206
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0017 Kullerud

Matr.nr/Gnr:
204
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0018 Huserflan

Matr.nr/Gnr:
206
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0019 Langmyren

Matr.nr/Gnr:
206
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0020 Huserbraaten

Matr.nr/Gnr:
206
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0021 Huserbraaten

Matr.nr/Gnr:
206
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0022 Huserbraaten

Matr.nr/Gnr:
206
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0023 Mobæk

Matr.nr/Gnr:
206
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0024 Huser

Matr.nr/Gnr:
206
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
11-7-4

0025 Huser

Matr.nr/Gnr:
206
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0026 Huser

Matr.nr/Gnr:
206
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0027 Skirset

Matr.nr/Gnr:
205
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0028 Skirset

Matr.nr/Gnr:
205
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
10-6-4

0029 Skirsethagen

Matr.nr/Gnr:
205
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-5-1
Hjemmehørende personer:
6-5-1

0030 Rustad

Matr.nr/Gnr:
207
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0031 Rustad

Matr.nr/Gnr:
207
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0032 Auliengen

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0033 Søndre Aulie

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-2-6
Hjemmehørende personer:
8-2-6

0034 Nyslet

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0035 Moløkken

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0036 Nyland

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0037 Moløkken

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0038 Moen

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0039 Korsdalen

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0040 Solberg

Matr.nr/Gnr:
198
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0041 Braaten

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0042 Braaten

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0043 Helne

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0044 Sarabraaten

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0045 Grøndalsstuen

Matr.nr/Gnr:
198
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0046 Nærby

Matr.nr/Gnr:
201
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0047 Grønlien

Matr.nr/Gnr:
198
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0048 Strøm

Matr.nr/Gnr:
198
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0049 Nygaard

Matr.nr/Gnr:
199
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0050 Braaten

Matr.nr/Gnr:
199
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0236 Nes herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Nes
Geografisk område:
Nes komm.
Øvre Romerike fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter